Aktualności

23 Bieg Barbórkowy - podziękowania

Organizatorzy (górnicy) niedzielnego, XXIII Biegu Barbórkowego im. Henia Góraka i Henia Błaszczaka, za moim pośrednictwem składają podziękowania za pomoc w zorganizowaniu imprezy jako całości następującym osobom: Halinie Błaszczak; dzieciom Henia Góraka: Edycie, Jarkowi, Darkowi i Przemkowi; SPLA oraz grupie Przyjaciele Pawła.
Witos

Powrót do aktualności