Regulamin

Klub Biegowy 40–latek Tychy

1 Klub Biegowy 40-latek Tychy jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób amatorsko uprawiających różne formy rekreacji fizycznej, w szczególności bieganie. Klub promuje również duathlon, triathlon, nordic walking, skateing, narciarstwo biegowe.

2 Klub działa na terenie miasta Tychy. Klub współpracuje z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, promującymi rekreację fizyczną, w szczególności z MOSiR Tychy.

3 Przynależność do Klubu jest dobrowolna:
- nie składamy pisemnych deklaracji
- nie wydajemy legitymacji członkowskich

4 Członkiem Klubu 40-latek Tychy może być każdy amator aktywnej rekreacji fizycznej, który:
- wspólnie z innymi członkami Klubu trenuje i startuje w zawodach sportowych
- bierze aktywny udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Klub- przynajmniej raz w roku zorganizuje (razem z grupą innych członków Klubu) imprezę sportowo rekreacyjną dla członków Klubu, ich rodzin i zaproszonych gości.

5 Członek Klubu 40 latek Tychy powinien:
- być pogodnego usposobienia
- być koleżeński i nie konfliktowy wobec innych członków Klubu
- służyć pomocą i radą początkującym biegaczom, nie zależnie od ich wieku
- promować swoją postawą i wyglądem Klub 40-latek Tychy na zawodach sportowych, w których bierze udział na terenie Polski i za granicą
- pomagać przy organizacji masowych imprez biegowych, duathlonowych i triathlonowych na terenie Tych.

6 Członek Klubu 40 latek Tychy ma prawo:
- zgłaszać uwagi do organizacji imprez i zawodów klubowych
- zgłaszać uwagi do terminarza zawodów i zasad całorocznej punktacji w rankingu członków Klubu
- wypowiadać się na stronie internetowej Klubu 40 latek Tychy

7 Działalność Klubu 40 latek Tychy koordynuje Prezes Klubu. Organem pomocniczym i doradczym Prezesa jest Rada Starszych, grupująca najstarszych i najaktywniejszych członków Klubu.