Aktualności

Wielkanoc 2020 rok

Na przekór, bo z natury
jesteśmy przekorni

Na przekór mrocznym dniom – pozytywnego myślenia, jako źródła radości!
Na przekór trudnym czasom – podjęcia trudnej mediacji, jaka zachodzi miedzy sercem, a rozumem!
Na przekór własnym słabościom – wiary w siebie, nawet w chwilach, kiedy nikt inny nie wierzy; to czyni zwycięzcę!
Na przekór medialnym sporom – wszelakiej, a szczególnie rodzinnej zgody!

Na przekór własnym poglądom – dostępu myśli, że inni mają prawo odmiennie pojmować świat!
Na przekór wolności, jako przyrodzonemu prawu każdego z nas – wolności od myślenia tylko o sobie, swoich pasjach, czy pozytywnych „nałogach”!
Na przekór własnej odporności psychicznej, czy tej fizycznej – empatii, troski o wątłą odporność kogoś bliskiego, czy napotkanego w przestrzeni publicznej!

Na przekór własnemu „ja” – wyeksponowanego „On”!
Na przekór rozpalonym emocjom – racjonalnego myślenia!
Na przekór krótkowzroczności – dalekosiężnych decyzji na wzór szachisty!
Na przekór tym z kasandrycznych krajów – nie powielajmy ich tragicznych w skutkach błędów!
Na przekór moim osobistym, licznym i wieloletnim pasjom – pokory, samodyscypliny, roztropnych decyzji, nie dla mojego dobra, nie dla mojego „ja”, nie dla mojego hobby, ale dla dobra, zdrowia, a może życia, kogoś bliskiego, a nade wszystko tych napotkanych przypadkowo na ulicy - wszędzie!
Na przekór … ??? – radosnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych!

Witos

Powrót do aktualności