Aktualności

X Bieg z okazji Dnia Kobiet

X Bieg z okazji Dnia Kobiet

Po dzisiejszym biegu zostałem niejako zobligowany do napisania coś w gwarze śląskiej, bo takie akcenty przewijały się w części gastronomiczno-towarzyskiej. Skoro większość imprez biegowych organizujemy teraz na „hasioku”, w tym również tegoroczny Dzień Kobiet, to jest to zasadne.

Hasiok”, to wyraziste i popularne określenie występujące w gwarze śląskiej, a ostatnio tak bliskie klubowi „40-latek”. Więc, tak dla odmiany, dla dodania kolorytu taka oto forma sprawozdania, dająca odpowiedź na pytanie: „kaj my to som”?

Babskie Świynto

Nasze baby, dziołchy, frelki, lipsty przyrychtowały swoje latosie świynto w Paprocynach, na hasioku. Łońskigo roku my jeszcze te Babskie Świynto fajerowali na Polance, ale żodyn halby fesztrowi niy postawił i trza sie było przekludzić na hasiok. Trocha żol, ale co poczońć. Lotali my same chopy wele Stowka Paprockigo, ino jedno kołko. Dzisioj było ciepło, ziymia łobtyngła i przez to niy było ciaplyty. Niy było leko, jakby se wto miarkowoł, bo wszyjscy my sie zgrzoli i zafuczeli. Jak my już trocha se dychli, to Marek, jak wdycki powinszowoł wszyskim frelkom skuli ich świynta i doł im po kwiotku i kuska.

Nasze dziołchy sie wyrychtowały, ino niy wiym, czy do nos chopow, czy żeby sie przekozać i se paradować? Trza przyznać, że wszyskie wyglondały maszketnie. Bogdan rozhajcowoł fojera z klockow, wtore noprzod w doma naciupoł. Przy fojerce my smażili wuszty, wtore aż skwyrczały na łogniu. Kołocze, roztomajte zorty szałotow, łogorki z krauzy, wuszty, tuste, nudle kere wyglondały jak maszki i inne maszkety czekały na nos. Do napicio sie tyż było w pierony roztomajtych zort, ale my szportowcy głośno mogymy ino pedzieć ło bonkawie. Po tym lotaniu zgłodnieli my fest i przez to wszyjscy łomylali wele stoła wiela sie dało, a było co wcinać. Fajerowali my do trzićwierci na jedno. Łobiadu, ani swaczyny żech już w doma niy jod, bo puczyło mie aż do ćmoka. Na bezrok tyż bydymy chyba fajerować na hasioku te Babskie Świynto, bo ło naszy Polance trza już chyba zapomnieć; ło naszych dzołchach niy zapomnymy nigdy!

W i t o s – Hanys z krwi i kości

Powrót do aktualności