Aktualności

Bieg na Koźlinie IV edycja / Lotaniy bez Koźlina IV roz

Bieg na Koźlinie IV edycja / Lotaniy bez Koźlina IV roz

Roztomiłe Sztyrdziestolotki!
11.07.2021 kej piźnie szćwierć na jedynosto (10.15) sztartujymy w lotaniu bez Koźlina wele ochrónki. Robiymy ściepa po 20 zł, bydzie za to flaps, ańfachowe maszkety i …zelter (chciałach pedzieć co inkszego – cynzura niy pocisła). Bydzie lotaczka na 5 i 10 km, jako se wto winszuje. Wiym, co Jorguś mie bydzie szterowoł, że dziołchy majom lotać na 5 km a chopy na 10 km. Skiż mie, lotejcie, jako se winszujecie, beleście sie niy potracili miyndzy stromami i po krzokach. Dyć roz psziszło na to, co jedyn nosz hazok szwongoł sie abo szkudził po Czułowie. My byli fest wylynkani, Maryś pylol drapko na kole, boroka trefił i przikludził. Potym było skuli tego kupa śmiychu i wicowania. Nerwy pociepcie w rańcie abo wraźcie do kapsy – licza, co bydymy mieli uciecha! Fto przidzie, niech mi się przekoże na krzinka majlowo: bnalezniak@op.pl abo szczyrknie: 505 036 158.
Czimcie się!
Bynia

Powrót do aktualności