Aktualności

POSŁOWIE

POSŁOWIE

Prologiem w dniu 21 kwietnia 2022 roku rozpocząłem cykliczne Czwartki 40-latków. Posłowie w dniu 30 czerwca 2022 roku kończy moje osobiste, więc zapewne subiektywne oceny tych, których wyartykułowaniem i niejako umieściłem w Panteonie 40-latków. Dzięki tym, którzy zaistnieli w kolejnych Czwartkach 40-latków, my jako klubowicze bawimy się życiem, a życie bawi z nami się. Dzięki tym kolejnym bohaterom klub miękko przeszedł z zarządzania jednoosobowego do formy kolegialnej, która w naszym przypadku zdaje egzamin. Dalej tworzymy klubową teraźniejszość, a wzbogaconą o wielobarwną przeszłość. Mamy świadomość, przekonanie, że swoją historię, tę 40-latkową zaczęliśmy pisać 33 lata temu, piszemy nadal i będziemy pisać w przyszłości za sprawą tych, co po nas nastaną. Zapewne wiele nas dzieli, co jest rzeczą naturalną, ale… Łączy nas wspólna pasja zwana bieganiem, czy inne formy aktywnego wypoczynku, a okraszone stołem biesiadnym, dobrą zabawą. Łączy nas pogoda ducha niezależna od tej atmosferycznej, bo uśmiech jest naszą nadrzędną wartością i powinnością, co jasno zostało zapisane w statucie klubu. Jako Klub Biegowy 40-latek Tychy zaczynając swoją działalność rekreacyjnym bieganiem tworzyliśmy zręby masowego biegania w Tychach. W ślad za nami poszli inni tworząc nieformalne grupy lub umocowane prawnie stowarzyszenia. Takim sposobem Tychy stały się miastem aktywnego wypoczynku, z biegami w roli głównej. To już jest koniec moich artykułów pod tytułem: Czwartki 40-latków… Czy nie ma już nic…?
Na zakończenie pozostało mi podziękować tym 40-latkom, którzy swoimi życiorysami sportowymi, a szczególnie działalnością na rzecz tegoż sportu, ze szczególnym uwzględnieniem naszego klubu zapisali bogaty i barwny scenariusz, który posłużył mi do stworzenia trwałego zapisu pod tytułem: Czwartki 40-latków… Bez Was nie byłoby kolejnych 10-ciu odcinków trwałego śladu, barwnej historii Klubu Biegowego 40-latek Tychy.
W i t o s

Powrót do aktualności